Terug

Onze zorgprogramma's

Ticstoornis

Tics zijn onwillekeurige geluiden (vocale tics) of bewegingen (motorische tics), die plotseling optreden. Zij komen op jongere leeftijd bij veel kinderen voor. Meestal verdwijnen zij na korte tijd weer. Dit noemen we dan een 'passagère ticstoornis'. Soms blijven de geluid- of bewegingstics langer bestaan. Dan kan er sprake zijn van een chronische vocale of motorische ticstoornis of van het syndroom van Gilles de la Tourette. Bij deze laatste stoornis is er sprake van zowel geluid- als bewegingstics. Deze hoeven overigens niet tegelijkertijd voor te komen.

Wat zijn de gevolgen van een ticstoornis?

Ticstoornissen beginnen meestal voor het 18de levensjaar. De tics die optreden zijn vaak hinderlijk voor het kind of de omgeving en kunnen daardoor problemen opleveren in het dagelijks functioneren. Daarnaast komen vaak andere klachten voor naast ticstoornissen, bijvoorbeeld gedachtentics, drang, impulsiviteit, het maken van betekenisvolle gebaren of uiten van betekenisvolle woorden (bijvoorbeeld vloeken), druk gedrag, leer- en aandachtsproblemen, dwanghandelingen en emotionele problemen.

Beloop

De eerste tics manifesteren zich meestal rond het vijfde levensjaar. Het meest voorkomende eerste symptoom is een enkelvoudige motorische tic. Bijvoobeeld vlug oogknipperen of een trek met de mond. Later komen daar enkelvoudige vocale tics bij, zoals snuiven en keelschrapen. De tics nemen vaak geleidelijk aan toe en worden uitgebreider en complexer. Ook kunnen er ticvrije periodes zijn. Het hoogtepunt in aantal en frequentie van de tics ligt tussen het achtste en twaalfde jaar. Bij tachtig procent van de mensen met Tourette nemen de tics gedurende adolescentie af. Rond het achttiende jaar zijn de tics in hevigheid en aantal afgenomen. Wat overblijft is meestal levenslang, net als de bijkomende verschijnselen zoals impulsiviteit of dwangverschijnselen. Bij een kleine groep blijven de tics onverminderd bestaan.

Hoe kan Yulius helpen?

Yulius heeft zeer veel expertise in huis op het gebied van ticstoornissen. Bij de Poli Ticstoornissen kunnen kinderen en jongeren met problemen verbonden aan een ticstoornis terecht. Welke behandeling de cliënt precies krijgt, hangt af van de individuele situatie. Als kinderen en jongeren bij de poli worden aangemeld volgt als eerste een kennismakingsgesprek (intake), waarin samen met ouders en kind/jongere gekeken wordt of er een diagnostiektraject gestart wordt. Tijdens dit gesprek wordt gezamenlijk bepaald welke onderzoeken ingezet worden. Dit zijn over het algemeen: oudergesprek (anamnese), schoolonderzoek, kinderpsychiatrisch onderzoek, niveaubepaling en neuropsychologisch onderzoek. Daarnaast wordt de ouders en leerkracht gevraagd een aantal vragenlijsten in te vullen. Afhankelijk van de problematiek kan ander onderzoek gedaan worden. Onze poli heeft een supraregionale functie: ook kinderen en jongeren van buiten de regio Zuid-Holland Zuid kunnen naar ons verwezen worden voor diagnostiek.

Gezien de bezuinigen, wordt er in de loop van 2015 een verandering verwacht ten aanzien van ons zorgprogramma en onze werkwijze. Wij kunnen niet garanderen dat de behandeling zoals hier vermeld is gevolgd kan worden.

Behandelingen

Behandelingen die we in kunnen zetten zijn:

  • cognitieve gedragstherapie
  • psycho-educatie groep
  • ouderbegeleiding
  • ambulante schoolbegeleiding
  • medicatie
  • eventuele andere therapieën, hierbij kan gedacht worden aan speltherapie of een andere vorm van individuele therapie

Wist je dat...

  • ongeveer 1 op de 10 kinderen wel eens last heeft van tics
  • tics bij veel kinderen vanzelf weer over gaan
  • bij ongeveer 6 van de 100 kinderen is het blijvend en noemen we het een ticstoornis
  • men tot voor kort dacht dat GTS een levenslange aandoening was. Nu weten we beter: vaak neemt de tic sterk af of verdwijnt helemaal