Thuisbegeleiding

We bieden verschillende vormen van thuisbegeleiding. Bijvoorbeeld ter overbrugging totdat de dagklinische of klinische behandeling van uw kind van start gaat. Of in het natraject, om de ingezette ontwikkeling binnen het gezin vast te houden. Zo bieden we onder andere:

  • Kinderpsychiatrische gezinsbegeleiding
  • Thuiszorgbegeleiding
  • ADHD Thuisbegeleiding
  • Psychiatrische Thuiszorg
  • Support op Maat