Speltherapie

Speltherapie is een behandelvorm voor kinderen met sociale en emotionele problemen of traumatische ervaringen. Tijdens deze behandeling beïnvloedt een speltherapeut systematisch het spel van kinderen om problemen te verhelpen of te verminderen die de ontwikkeling van het kind belemmeren. Speltherapie wordt vooral toegepast bij kinderen van vier tot twaalf jaar. Bij jongeren wordt vaker een vorm van creatieve therapie ingezet.

Waarom speltherapie?

Speltherapie geeft het kind gelegenheid om te ontspannen, gedachten, gevoelens en wensen te uiten, ervaringen te verwerken en te experimenteren met allerlei vormen van gedrag.
De speltherapeut biedt het kind de mogelijkheid om nieuwe ervaringen te beleven en helpt het kind om nieuwe inzichten te verwerven.

Hoe gaat speltherapie in zijn werk?

De therapie vindt plaats in de spelkamer. Die is zo ingericht dat het kind zoveel mogelijk vrijheid heeft om met allerlei speelgoed en expressiemateriaal te spelen: verkleedspullen, gezelschapsspellen, een zand- en watertafel, poppen, dieren, voertuigen, teken- en knutselmateriaal, bouwmaterialen, etc. De speltherapeut heeft alle aandacht voor het kind en bouwt met hem of haar een vertrouwensrelatie op. Dat duurt soms een paar weken. De therapeut volgt het kind in zijn spel, brengt onder woorden wat er gebeurt in het spel of speelt mee. De speltherapeut sluit aan bij de initiatieven van het kind, leert de speeltaal van het kind begrijpen en ondersteuning te geven bij het uiten en verwerken van problemen.