Psychotherapie

Psychotherapie is een methode van behandelen die zich richt op het veranderen van vaak ingewikkelde problemen die zich op verschillende gebieden uiten. Er zijn dan bijvoorbeeld zowel problemen op school, in contacten met anderen en thuis. Er wordt niet alleen gekeken naar de problemen zelf, maar ook naar wat achter de problemen zit en wat maakt dat ze steeds weer opnieuw tevoorschijn komen.

Psychotherapie is eigenlijk een overkoepelende term voor allerlei soorten behandeltechnieken. Bij Yulius KJP worden verschillende behandelmethoden gebruikt die allemaal onder de term psychotherapie vallen, onder andere; cognitieve therapie, gedragstherapie en systeemtherapie.

Het doel

Doel van de therapie is om de problemen langdurend aan te pakken. Hierbij wordt vooral gebruik gemaakt van de relatie, de band, tussen jou en de therapeut. Psychotherapie kan op diverse manieren plaatsvinden, zowel bij kinderen, jongeren als systemen (o.a. gezinnen).