Psychomotorische therapie

Bij psychomotorische therapie staat bewegen centraal. In een gymzaal worden allerlei vormen van sport en spel uitgevoerd, onder begeleiding van een psychomotorisch therapeut. Het kind of de jongere ontdekt hoe hij in verschillende situaties reageert. Vaak komt hierdoor goed naar voren hoe een kind zichzelf beleeft en welke blokkades hij of zij voelt. Daardoor ontstaat de mogelijkheid om anders met situaties om te gaan. Ook het werken aan acceptatie van problemen of omgang met de problemen kunnen doelen zijn van deze therapie.

Wanneer kan PMT helpen?

Psychomotorische therapie onder andere helpen bij kinderen of jongeren met:

  • spanningsklachten, driftbuien of agressie-regulatieproblemen
  • teruggetrokken of angstig gedrag
  • ontwikkelingsstoornissen
  • moeite met het omgaan van omgevingsprikkels
  • moeite in contactleggen, het onderhouden van contacten of bij communicatieproblemen
  • relatieproblemen (bijvoorbeeld tussen ouder en kind)
  • negatieve lichaamsbeleving of negatieve zelfwaardering