Persoonlijkheidsonderzoek

Een persoonlijkheidsonderzoek wordt uitgevoerd om te achterhalen waar gedragsproblemen uit voortkomen die zich thuis of op school voordoen. De oorzaken kunnen bij het kind zelf liggen (door aanleg, erfelijke factoren en dergelijke). Maar het kan ook veroorzaakt worden door factoren binnen het gezin (gescheiden ouders, ruzies binnen het gezin), of de omgeving waarin het kind opgroeit (de buurt, de kinderen in de klas, de leraar).

Hoe ziet het onderzoek eruit?

We maken bij dit onderzoek gebruik gemaakt van verschillende vragenlijsten voor zowel de ouders als het kind. Verder wordt - afhankelijk van de leeftijd van uw kind - gebruik gemaakt van tekeningen, spel/gespreksvoering en ander onderzoeksmateriaal. Het persoonlijkheidsonderzoek wordt meestal in twee delen afgenomen en duurt in totaal twee tot tweeënhalf uur.