Ouderbegeleiding

De diagnose die gesteld is bij uw kind roept mogelijk vragen bij u op. Wat betekent het dat uw zoon of dochter bijvoorbeeld een angststoornis, ADHD of autisme heeft? Wat houdt de behandeling van uw kind precies in? En wat wordt er van u verwacht? Ouderbegeleiding biedt hulp aan ouders die problemen hebben met, of zich zorgen maken over hun kind. Het wordt ingezet om de rol van de ouder te versterken. Ouderbegeleiding richt zich onder meer op inzicht krijgen in de problemen van het kind (psycho-educatie), opvoedingsondersteuning en ondersteuning bij het verwerken en accepteren van de problematiek. Uw ouderbegeleider kan u steunen en begeleiden bij alle vragen over ouderschap, opvoeden en de psychische klachten van uw zoon of dochter.

Hoe ziet de begeleiding eruit?

Ouderbegeleiding bestaat uit gesprekken die u voert met een behandelaar die de deskundigheid heeft om ouders van kinderen en jongeren met psychische problemen te begeleiden en te ondersteunen. Als het niet goed gaat met uw kind en hij of zij behandeling krijgt bij Yulius, dan komt er immers veel op u af. U maakt zich misschien zorgen en hebt behoefte aan emotionele steun. De taak van het opvoeden is in zo'n geval vaak extra zwaar en u vraagt zich af hoe u uw kind het beste kunt helpen. Deze vragen of zorgen kunt u bespreken met uw ouderbegeleider. Tijdens de gesprekken kan ook aandacht worden besteed aan de samenwerking tussen u en uw (ex-) partner als deze onder druk komt te staan.

Wat leert u bij ouderbegeleiding?

De ouderbegeleider leert u omgaan met de problemen die spelen bij uw kind en de invloed die dat heeft op u en uw gezin. Een ouderbegeleider kent de vragen, het verdriet of de onmacht waar u mee te maken kunt krijgen. Waar uw ouderbegeleider u bij kan ondersteunen is afhankelijk van uw vragen. Een ouderbegeleider kan een luisterend oor bieden, advies geven op het gebied van opvoeden en ouderschap en kan u meer leren over de diagnose en de behandeling van uw kind. De ouderbegeleider werkt altijd samen met het behandelteam van uw kind. Als het nodig is, kan hij of zij meer hulp inschakelen voor u en uw gezin. Dit gebeurt natuurlijk altijd in overleg met u.