Ontwikkelingsanamnese

Een ontwikkelingsanamnese is bedoeld om een beeld krijgen van hoe uw kind is opgegroeid en wat u als ouders daarover te vertellen hebt. Wij vragen als dat kan ook naar de zwangerschap, hoe de geboorte verliep en hoe uw kind opgroeide.

Doel van het onderzoek

De belangrijkste doelen van dit onderzoek zijn:

  • zicht krijgen op de problematiek van het kind en hoe de ouder(s) hiermee omgaan;
  • zicht krijgen op bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind, waarbij gekeken wordt naar de kindfactoren;
  • zicht krijgen op de opvoedingsvaardigheden van de ouder(s).