Neuropsychologisch onderzoek

Door middel van neuropsychologisch onderzoek brengt een neuropsycholoog het functioneren van de hersenen van uw kind in kaart. Er worden verschillende neuropsychologische functies en vaardigheden onderzocht bijvoorbeeld het geheugen, de aandacht en de visuele waarneming. Ook wordt gekeken naar het vermogen om problemen op te lossen en situaties te overzien.

Hoe ziet het onderzoek eruit?

Bij een neuropsychologisch onderzoek maken we gebruik van testen die specifiek gevoelig zijn voor verschillende delen van de hersenen. Uw kind maakt tijdens het onderzoek verschillende opdrachten, op de computer of op papier. Op deze manier wordt uitgezocht wat de sterke en zwakke punten zijn van het kind. Het onderzoek duurt twee maal twee uur.