Medicatie

Het geven van medicijnen vormt soms een goede aanvulling op de behandeling, bijvoorbeeld bij ADHD of agressie. De medicijnen kunnen er bijvoorbeeld voor zorgen dat uw kind minder angstig is of rust krijgt in het hoofd. Het geven van medicijnen gebeurt nooit zomaar. Er wordt altijd eerst goed gekeken of het kind in aanmerking komt voor een behandeling met medicijnen. We spreken dit zorgvuldig door met ouders en kind.

Nauwkeurige controle

Als er medicijnen worden voorgeschreven, wordt nauwkeurig gekeken naar de juiste dosis, het effect, de bijwerkingen en hoe lang de medicijnen nodig zijn. Zodra dat mogelijk is, wordt het gebruik ervan afgebouwd of gestopt.