Kinder- en jeugdpsychiatrisch onderzoek

Het kinder- en jeugdpsychiatrisch onderzoek kan worden verricht bij kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot en met 18 jaar. Het wordt ingezet wanneer er een vermoeden is dat uw kind een psychiatrische stoornis heeft. Een kinderpsychiatrisch onderzoek kan ook worden ingezet ter evaluatie van een eerdere diagnose of lopende behandeling.

Hoe ziet het onderzoek eruit?

In dit onderzoek vormt de kinder- en jeugdpsychiater zich door middel van praten, en bij jongere kinderen ook door middel van spel, een beeld van de emotionele en persoonlijkheidsontwikkeling van uw kind. Ook wordt er met uw kind gepraat over de klachten en problemen die de aanleiding voor de aanmelding zijn geweest. Bij het onderzoek zelf is alleen uw kind aanwezig, tenzij door de leeftijd of de aard van de problematiek vraagt om aanwezigheid van één van de ouders/verzorgers.

Hoelang?

Het kinder- en jeugdpsychiatrische onderzoek duurt ongeveer drie kwartier tot een uur. Soms zal de kinder- en jeugdpsychiater vragen om een kort voor- of nagesprek met de ouders/verzorgers. Het onderzoek, als onderdeel van een poliklinisch diagnostisch traject, vindt meestal éénmalig plaats. Wanneer het beeld na een eerste onderzoek nog veel twijfels of vragen oproept, kan de kinder- en jeugdpsychiater besluiten om uw kind nog een keer extra op te roepen.