Intelligentieonderzoek

Bij het intelligentieonderzoek wordt de intelligentie van uw kind gemeten. Uw kind voert hierbij verschillende taken uit, waarbij zijn of haar prestaties vergeleken worden met de prestaties van een grote groep kinderen van dezelfde leeftijd. Zo kunnen we kijken of de verstandelijke ontwikkeling van uw kind afwijkt van het gemiddelde van zijn of haar leeftijdgenoten.

Hoe ziet het onderzoek eruit?

Bij een intelligentieonderzoek krijgt uw kind vragen te beantwoorden en verschillende taken om uit te voeren. Voor de verschillende leeftijdscategorieën zijn verschillende tests in omloop. De duur van een onderzoek varieert van ongeveer anderhalf tot tweeënenhalf uur en is afhankelijk van de bij de leeftijd behorende test.