Incredible Years

‘Incredible Years’ is een positieve en inspirerende oudertraining voor ouders van jonge kinderen (3 t/m 8 jaar) met gedragsproblemen. Het programma geeft ouders zelfvertrouwen en handvaten in het omgaan met de gedragsproblemen van het kind in de opvoeding. Hierbij staat het geven van positieve aandacht (o.a. door spelen, prijzen en belonen) en het doorbreken van een negatieve spiraal van ongewenst gedrag centraal.

Is uw kind onder behandeling bij Yulius en bent u geïnteresseerd in deze training? Meer informatie kunt u in de leaflet lezen klik hier >