Gezinsdiagnostisch onderzoek

Het doel van een gezinsdiagnostisch onderzoek is inzicht krijgen in het functioneren van uw gezin en alle gezinsleden. Samen met het gezin denken we na over de dingen die al goed gaan binnen het gezin en de eventuele belemmeringen in de groei voor het kind en het gezin. We kijken daarnaast ook naar de relaties tussen de gezinsleden onderling en de omgeving en eventuele andere betrokkenen (opa's en oma's, ooms, tantes, vrienden). In de meeste gevallen worden alle betrokkenen, bijvoorbeeld huisarts of hulpverleningsinstanties, uitgenodigd voor een of meer oriënterende gesprekken. In de gesprekken komt onder andere aan de orde:

  • Wat de klachten en problemen zijn
  • Hoe ze volgens de betrokkenen zijn ontstaan
  • Wat ze voor uw gezin betekenen
  • Wat er nodig is om gewenste veranderingen tot stand te brengen en wie daar welk aandeel in heeft
  • Hoe een ieder elkaar beïnvloedt
  • Individuele meningen

Het gesprek duurt meestal anderhalf uur. Een gezinsdiagnostisch onderzoek houdt in dat er een gesprek met alle gezinsleden plaatvindt.