FACT-zorg

FACT staat voor Functie Assertive Community Treatment. Ons FACT-team biedt behandeling en begeleiding op allerlei levensgebieden. Het team werkt op een laagdrempelige en flexibele manier. U kunt bij ons langskomen, maar als dat lastig is, kan het FACT-team u ook thuis of op een andere plek opzoeken. Het team biedt hulp zo vaak als nodig en zo kort als kan. We proberen daarin zo goed mogelijk aan te sluiten bij uw situatie of die van uw kind. We werken vaak samen met school, werk, de buurt of andere maatschappelijke organisaties en instellingen.

Voor wie?

Ons Jeugd FACT-team richt zich op kinderen en jongeren met psychiatrische problematiek of vermoeden daarvan. Vaak zijn er op meerdere gebieden problemen. De kinderen of jongeren lopen thuis, op school, op het werk of in hun vrije tijd vast. Meestal is al veel hulp geboden, maar leverde dit onvoldoende resultaat op of sloot het onvoldoende aan bij de hulpvraag. Hulp is vaak wel nodig, maar de stap naar weer een nieuwe hulpverlener is dan moeilijk. Het Jeugd (F)ACT-team kan dan uitkomst bieden.

Het doel

Het doel van de begeleiding en behandeling is om de psychiatrische problematiek van uw kind te verminderen en de ontwikkeling weer op gang te brengen of het leven meer op orde te krijgen. Het einddoel is altijd dat jij zo goed mogelijk in staat bent je eigen zaken te regelen of als je wat jonger bent samen met je ouders of andere volwassenen. We werken ernaar toe dat je weer zoveel mogelijk zelf kunt doen, maar ook dat je zelf hulp in kunt schakelen wanneer dit nodig is en dat je weet welke hulp je wilt.

Welke behandelingen biedt het FACT-team?

Het (F)ACT-team biedt meerdere begeleidingsvormen en behandelingen. In sommige gevallen kan het team deze zelf uitvoeren, maar er wordt ook gebruik gemaakt van de behandelingen die ergens anders binnen Yulius worden gegeven. Het team werkt onder andere met de volgende behandelmethodes en middelen:

 • Cognitieve gedragstherapie
 • EMDR
 • Psycho-educatie
 • Individuele (begeleidings-)gesprekken
 • Motivatietechnieken
 • Signaleringsplannen
 • Ondersteuning bij de opvoeding
 • Hulp bij dagbesteding en vrijetijdsbesteding
 • Hulp bij het vinden van een gezonde leefstijl
 • Medicatie
 • Coaching op het gebied van praktische zaken als financiën, zorg of een woonplek.

Werkgebied

Het Jeugd FACT-team is inzetbaar in Dordrecht, Zwijndrecht, Papendrecht, Hendrik Ido Ambacht, Alblasserdam en ook richting Gorinchem. Voor de inzet van ons FACT-team in andere plaatsen is het raadzaam om even contact met ons op te nemen om te kijken wat de mogelijkheden zijn.