EMDR

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Het is een behandelmethode om traumatische ervaringen te verwerken, bijvoorbeeld een (verkeers)ongeluk, seksueel misbruik, lichamelijk geweld of plotseling verlies van een dierbare door een ongeval of een andere gebeurtenis. Bij EMDR worden elementen van verschillende gangbare therapievormen gecombineerd met beurtelingse stimulatie van beide hersenhelften.

Wanneer kan EMDR helpen?

Wanneer een kind emotionele, lichamelijke of gedragsproblemen heeft en deze klachten samenhangen met een traumatische ervaring, kan EMDR een geschikte behandelvorm zijn. Er wordt van uitgegaan dat herinneringen aan de ingrijpende gebeurtenis(sen) niet goed zijn opgeslagen in het geheugen. Met een behandelmethode zoals EMDR is daar iets aan te doen. EMDR is een speciale techniek die afwisselend de linker- en rechterhersenhelft stimuleert, door middel van oogbewegingen, zachte klopjes op de hand of lichte piepjes in de oren. Wanneer de herinneringen op deze manier beter worden opgeslagen, zullen de klachten verminderen of verdwijnen.