Creatieve therapie

Bij creatieve therapie - ook wel vaktherapie genoemd - ligt de nadruk op dingen doen en ervaren. Dit is anders dan bij gesprekstherapie waarbij vooral wordt gepraat. Door middel van bewegen, handenarbeid en (toneel)spelen leren kinderen en jongeren zichzelf en hun gedrag en gevoel beter kennen.

Hoe ziet creatieve therapie eruit?

Creatieve therapie wordt meestal in een groep gegeven, maar soms ook individueel. Aan de hand van opdrachten van de vaktherapeut gaat uw kind bijvoorbeeld aan de slag met verschillende materialen zoals verf, klei, gips of hout. Of het werkt in een groepje aan een toneelstuk. Meestal krijgt uw kind de opdrachten van de therapeut, maar soms mag het zelf kiezen waar hij of zij mee aan de slag gaat. Opdrachten kunnen te maken hebben met een persoonlijk thema, bijvoorbeeld: wat zijn jouw sterke kanten?

Doel

De belangrijkste doelen waar uw kind aan werkt tijdens creatieve therapie zijn:

  • leren omgaan met de eigen psychiatrische problematiek
  • het zelfvertrouwen vergroten
  • frustratietolerantie verhogen en doorzettingsvermogen bevorderen