Terug

Onze zorgprogramma's

Somatoforme stoornis

Een kind met een somatoforme stoornis heeft last van onverklaarde lichamelijke klachten. Sommige kinderen hebben buikpijn, anderen hoofdpijn of klagen over vermoeidheid. Ook kunnen kinderen last van verlammingsverschijnselen hebben en bijvoorbeeld een been of arm niet meer kunnen bewegen. De huisarts, een kinderarts of andere specialisten kunnen de klachten niet verklaren op basis van de onderzoeken. Deze klachten hebben soms een grote impact voor het kind en het gezin, omdat het kind veel van school moet verzuimen of omdat de sociale activiteiten van het kind belemmerd worden.

Oorzaken

De oorzaak is niet duidelijk omdat de oorsprong van de lichamelijke klachten niet goed te achterhalen is. Dat is de reden waarom ze ‘onverklaard’ worden genoemd. Wel blijkt uit onderzoek dat pijn of lichamelijk ongemak en emoties elkaar flink kunnen beïnvloeden en dat sommige mensen gevoeliger zijn voor die wisselwerking tussen lichaam en geest dan anderen.

Behandeling

Bij een somatoforme stoornis bekijken we de klachten vaak vanuit verschillende invalshoeken (lichamelijk, psychisch en sociaal). Bij veel therapieën wordt niet alleen gepraat over de problematiek, maar staat ook de daadwerkelijke lichamelijke ervaring centraal. Vaak wordt een combinatie van verschillende behandelingen aangeboden. Voorbeelden van behandelinge die kunnen worden ingezet zijn:

  • Cognitieve Gedragstherapie
  • Gezinstherapie
  • Groepstherapie
  • Vaktherapie
  • Medicatie