Terug

Voor cliënten

Rechten en plichten

Wat mag u van ons verwachten?

Algemene leveringsvoorwaarden

Met ingang van 1 januari 2013 gelden er algemene leveringsvoorwaarden voor de geestelijke gezondheidszorg. Als u zorg krijgt van een zorginstelling, maakt u met deze instelling afspraken over de zorg en zo nodig verblijf in de instelling. Lees hier meer over onze algemene leveringsvoorwaarden.

Cliëntentevredenheid

Yulius wil graag weten of de behandelingen helpen. Daarom vragen we u en uw kind als het ouder is dan 12 jaar, om regelmatig vragenlijsten in te vullen, waarin u kunt aangeven hoe het gaat en wat u van de behandeling vindt. U hoort meer over het invullen van deze vragenlijsten van uw behandelaar.

Privacy

Om uw kind goed te kunnen behandelen is het nodig dat wij gegevens over u en uw kind registreren. Alle gegevens over u en uw behandeling worden vastgelegd in het elektronisch patiëntendossier (EPD), dit wil zeggen digitaal en gedeeltelijk op papier. Afspraken hierover zijn vastgelegd in het privacyreglement van Yulius.

Bezwaar tegen diagnose-informatie op factuur bij jeugdigen tot 18 jaar

Op onze facturen aan de gemeentes staat in principe een diagnosecode. Cliënten - of hun wettelijk vertegenwoordiger- kunnen er bezwaar tegen hebben dat deze informatie over hun diagnose of die van hun kind op de factuur komt te staan. Zij kunnen dat doorgeven aan hun behandelaar, of de behandelaar van hun kind. Cliënt en behandelaar kunnen hiervoor gezamenlijk een privacyverklaring invullen en ondertekenen waardoor de diagnose gerelateerde informatie niet op de factuur wordt overgenomen. De behandelaar maakt hiervan een notitie in het dossier. De verdere afhandeling binnen Yulius zal plaats vinden door de decentrale en centrale Zorgadministratie, inclusief de verzending van de ondertekende privacyverklaring naar de betreffende gemeente.

Bezwaar tegen diagnose-informatie op factuur bij jeugdigen en volwassenen vanaf 18 jaar

Op onze facturen aan de zorgverzekeraars staat in principe een diagnosecode. Cliënten kunnen er bezwaar tegen hebben dat deze informatie over hun diagnose op de factuur komt te staan. Zij kunnen dat doorgeven aan hun behandelaar. De behandelaar maakt hiervan een notitie in het dossier en verwijst de cliënt naar de decentrale en centrale zorgadministratie. Cliënt en Yulius zullen hiervoor gezamenlijk een privacyverklaring invullen en ondertekenen waardoor de diagnose gerelateerde informatie niet op de factuur wordt overgenomen. De cliënt stuurt zelf de privacyverklaring naar zijn verzekeraar toe. De verdere afhandeling binnen Yulius zal plaats vinden door de decentrale en centrale Zorgadministratie.

Meld een klacht

Bent u niet tevreden over de behandeling of heeft u een andere klacht? Bespreek uw klacht eerst met uw behandelaar of de betrokken medewerker. Komt u er samen niet uit, dan kunt u verzoeken een leidinggevende een bemiddelende rol te laten spelen. Lees hier meer over het indienen van een klacht.


Wat verwachten wij van u?

Afzeggen van een afspraak

Bent u verhinderd voor een afspraak bij Yulius? Dan horen we dat graag zo snel mogelijk, maar in ieder geval 24 uur voor de geplande afspraak. Zo kunnen we iemand anders weer sneller helpen.

WA-verzekering

Iedereen die klinisch in behandeling is bij Yulius heeft een WA-verzekering nodig. Yulius stelt zich niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing of diefstal van persoonlijke eigendommen. Als uw kind schade aanricht aan het terrein of de materialen van Yulius bent u hier zelf voor aansprakelijk.

Legitimatie

Bij de eerste afspraak bij Yulius moet een cliënt zich kunnen legitimeren. Dat kan met een paspoort of ID-kaart. Zo weten we dat de cliënt degene is die hoort bij zijn/haar BSN en de andere gegevens in de administratie en mogen we het BSN gebruiken voor het uitwisselen van gegevens. Sinds 2012 geldt de legitimatieplicht ook voor kinderen onder de 14 jaar. Het is niet langer voldoende om in het paspoort van ouders bijgeschreven te staan. Naast een geldig legitimatiebewijs vragen we ook om het geldige pasje van uw zorgverzekeraar.

Toestemming voor onderzoek en behandeling

Voor elk onderzoek en elke behandeling is toestemming nodig:

  • van de ouder(s) of voogd (als deze het gezag heeft), als het kind jonger dan 12 jaar is;
  • van de ouder(s) of de voogd (als deze het gezag heeft) én het kind, als het kind tussen de 12 en 16 jaar is;
  • alleen van het kind, als het boven de 16 jaar is.

Dit is zo vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). U ontvangt deze toestemmingsformulieren bij de start van de behandeling.