Terug

Over ons

over ons

Yulius Kinder- en Jeugdpsychiatrie is een onderdeel van Yulius. Yulius is een grote, mensgerichte ggz-instelling met 2.100 medewerkers en 70 locaties binnen de driehoek Rotterdam, Dordrecht, Gorinchem. In deze regio biedt Yulius hulp aan meer dan 26.000 cliënten. Klik hier voor meer informatie over Yulius.


Yulius Kinder- en Jeugdpsychiatrie

U kunt met uw kind bij ons terecht als er sprake is van een psychiatrisch probleem. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan aandachts- en concentratiestoornissen, trauma, angst- en stemmingstoornissen, gedragsstoornissen of hechtingstoornissen. Meer informatie over de verschillende stoornissen of problemen waar wij behandeling voor bieden, vindt u hier >


De cliënt staat centraal

Bij Yulius KJP stellen we onze hulp altijd af op de hulpvraag van u en uw kind. Dat kan onderzoek zijn of een volledige behandeling in een van onze poliklinieken of (dag)klinieken. We werken met zorgprogramma’s waarin de meest effectieve mix van behandeling voor elk kind apart wordt samengesteld. We proberen zo de psychiatrische problemen van het kind op te lossen, of als dit niet mogelijk is, kind en gezin hier zo goed mogelijk mee om te laten gaan.


Wie behandelen we?

Jaarlijks behandelen en onderzoeken we ruim 2500 kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 t/m 18 jaar en in specifieke gevallen tot 23 jaar. Yulius KJP is vooral gespecialiseerd in het bieden van hulp bij complexe psychiatrische problematiek.


Waar werken we?

Yulius KJP heeft locaties in Rotterdam, Barendrecht, Dordrecht en Gorinchem. Klik hier voor de adressen van al onze locaties.


Behandelvormen

Een behandeling kan bestaan uit verschillende soorten onderzoeken, therapieën, gesprekken of trainingen (klik hier voor de lijst behandelingen van A-Z). Welke behandelvorm wordt geadviseerd, hangt af van de hulpvraag en de problemen van uw kind of uw gezin. Hierbij geldt dat minder ingrijpende vormen van behandeling altijd de voorkeur verdienen. Dat houdt in dat we behandelingen zo kort mogelijk proberen te houden en het kind zo veel mogelijk in de eigen omgeving proberen te laten blijven. De behandelvormen die wij bieden zijn:

  • Poliklinische behandeling: U en uw kind bezoeken één van de poliklinieken van Yulius voor een behandeling. Het kan ook zijn dat een hulpverlener van Yulius bij u thuis langskomt voor behandeling of begeleiding. Poliklinische behandelingen en ambulante zorg vinden plaats in Dordrecht, Gorinchem, Barendrecht en Rotterdam.
     
  • Behandeling in de dagkliniek: Uw kind kan een intensieve behandeling volgen gedurende een dag of een dagdeel op één van onze behandellocaties. Dagklinische behandelingen vinden plaats in Dordrecht, Barendrecht en Rotterdam.
     
  • Klinische behandeling: Bij ernstige psychiatrische problematiek kan een kind 24 uur per dag worden opgenomen op een open of gesloten afdeling. Klinische behandelingen vinden plaats in Dordrecht en Barendrecht.
     
  • E-health: Yulius KJP biedt ook een aantal E-healthmodules aan voor kinderen met psychiatrische problematiek en hun ouders. Deze modules vinden meestal plaats in combinatie met gesprekken of andere vormen van behandeling.

Ons onderwijsaanbod

Yulius biedt ook (voortgezet) speciaal onderwijs aan kinderen en jongeren die door hun psychiatrische problemen belemmeringen ondervinden in het onderwijs. Bij Yulius stemmen we het onderwijs af op de behandeling of begeleiding die uw kind krijgt. Voor kinderen en jongeren die niet meer of minder intensief in behandeling zijn en beschikken over een cluster 4-indicatie, kunnen we (voortgezet) speciaal onderwijs op verschillende locaties in de regio Zuid-Holland Zuid verzorgen. Ook bieden we ambulante schoolbegeleiding op reguliere scholen. Meer informatie over onderwijs is te vinden op de website van Yulius Onderwijs.