Terug

Nieuws

Yulius partner landelijk F-ACT-congres op donderdag 15 juni

Op donderdag 15 juni organiseert F-ACT Nederland in samenwerking met Yulius en andere GGZ-instellingen Lucertis kinder- en jeugdpsychiatrie, STEK jeugdhulp en TriviumLindenjhof het Landelijke F-ACT-congres.

Thema

Het thema dit jaar is ‘We practice what we preach’. Tijdens het congres staat de verbinding tussen informele- en formele steunsystemen centraal. Denk hierbij aan de samenwerking tussen het sociaal domein en de gespecialiseerde (geestelijke gezondheids)zorg. Een uitgebreide beurs laat het ACT & F-ACT-congres zien wat er allemaal te ontdekken en te halen is.

Denk bijvoorbeeld aan:

  • Samenwerking met wijkteams,
  • Integratie van wijkteams en F-ACT-teams (Groningen)
  • Nieuwe inhoudelijke ontwikkelingen binnen de specialistische GGZ (Positieve Psychiatrie, De Nieuwe GGZ)
  • Resource Groups Assertive Community Treatment (R-ACT)
  • Jouw Ingebrachte Mentor (JIM)
  • Even Buurten
  • Buurtcirkels

En vele andere vernieuwende concepten die als inspiratiebron kunnen dienen voor ACT- en F-ACT-teams. Ook cliënten, naasten en familie worden betrokken.

Yulius

Vanuit Yulius zullen er verschillende professionals aanwezig zijn. Yulius psychiater Corine Rijnberk geeft om 12.00 uur een lezing over ‘Gezinspsychiatrie, meerwaarde voor F-ACT?’.

Maassilo Rotterdam

Het congres vindt plaats in de Maassilo in Rotterdam. In Rotterdam wordt traditiegetrouw veel samengewerkt met ervaringsdeskundigen. Rotterdam heeft altijd gefunctioneerd als motor en aanjager van innovatieve concepten en methodieken voor mensen met een kwetsbaarheid voor ernstige psychiatrische aandoeningen. Rotterdam implementeerde bijvoorbeeld als een van de eerste grote steden assertive community treatment (ACT) en ook de F-ACT-werkwijze is zowel door de GGZ als de verslavingszorg en de forensische zorg breed omarmd. Nieuwe ontwikkelingen zoals Resource Group Assertive Community Treatment (R-ACT) en Jouw Ingebrachte Mentor (JIM) worden binnen Rotterdamse instellingen snel herkend, op waarde geschat, onderzocht en geïmplementeerd. Rotterdam is mede om die reden de perfecte locatie voor het ACT & F-ACT-congres in 2017.