Terug

Nieuws

Samenwerkingsverband Serious Gaming

Consortium van Rotterdamse Kennisinstituten, mkb-bedrijven en jeugdigen met een Autismespectrumstoornis ontwikkelen gezamenlijk Serious Game ten behoeve van de transitie naar het voortgezet (speciaal) onderwijs.

De overgang van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs is voor jeugdigen en hun ouders een bijzonder en spannend moment. Voor jeugdigen met een Autismespectrumstoornis verloopt de overgang van de kleine en overzichtelijke basisschool naar de grote en voor hen onoverzichtelijkere school voor voortgezet (speciaal) onderwijs helaas vaak problematisch. Veel jeugdigen met autisme hebben moeite met anticiperen op, en zich aanpassen aan nieuwe situaties. Het is daarom van groot belang dat op de (speciale) basisschool programma’s worden ingezet die ertoe kunnen bijdragen dat een leerling met autisme goed voorbereid de overstap naar de school voor voortgezet (speciaal) onderwijs kan maken. In het kader van de Academische Werkplaats Autisme Samen Doen! heeft Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam en haar samenwerkingspartners van de Stichting Innovatie Alliantie subsidie ontvangen om een Serious Game te ontwikkelen voor jeugdigen met autisme op Rotterdamse scholen. Yulius doet hier uiteraard ook aan mee.

Serious Games zijn digitale computerspellen die gedragsverandering stimuleren. Jeugdigen kunnen in een digitale en veilige spelomgeving experimenteren en leren hoe om te gaan met de uitdagingen die het voortgezet onderwijs aan hen stelt, zonder de consequenties die dit uitproberen in ‘real life’ situaties zou hebben. Het project start 1 januari 2015 en duurt twee jaar.

Ondersteuning tijdens de transitie naar het voortgezet (speciaal) onderwijs

Het doel van het project is om door middel van een iteratief ontwikkeltraject een Serious Game te ontwikkelen voor jeugdigen met autisme en een bijbehorende professionaliseringsmodule voor leraren waarmee onderwijsconsultenten leraren te ondersteunen bij het werken met de game voorafgaand en tijdens de transitie naar het voortgezet (speciaal) onderwijs. Deze aanpak wordt geïmplementeerd op een groot aantal Rotterdamse scholen. Met behulp van een kleinschalige pilotstudie wordt onderzoek gedaan naar de ervaren gebruikersvriendelijkheid van de ontwikkelde aanpak. Ook wordt onderzocht of deze aanpak effect heeft op de competenties, problemen en behoeften van jeugdigen met autisme rondom de transitie. De in de pilotstudie gegenereerde kennis en ervaringen dienen als input om de ontwikkelde aanpak te optimaliseren en om grootschaliger vervolgonderzoek op te zetten.

Binnen deze studie werken studenten, docenten, mkb-bedrijven, lectoren, onderzoekers van kennisinstituten en jeugdigen met autisme samen aan ontwikkeling en onderzoek. Het samenwerkingsverband bestaat tussen Hogeschool Rotterdam met de kenniscentra Zorginnovatie, Creating 010 en Talentontwikkeling, het Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie en de divisie Yulius Autisme, de Yulius Academie, Horizon Jeugdzorg en Onderwijs, Yulius Onderwijs, Stichting BOOR, Koers VO, Qlvr, Rodesk, 12HOOG webspecialisten, Studio PinWin en acht onderwijsconsulenten die gespecialiseerd zijn in de begeleiding van leerlingen met autisme binnen het onderwijs.

Lees meer over de Academische Werkplaats Autisme Samen Doen! via deze website.