Terug

Nieuws

Poli Kinder- en Jeugdpsychiatrie en jeugdteams evalueren een half jaar gezamenlijk screenen

Onze Poli Kinder- en Jeugdpsychiatrie heeft afgelopen jaar nauw samengewerkt met de jeugdteams in Dordrecht, Zwijndrecht, Sliedrecht, Papendrecht en Alblasserdam. In pilot-vorm hebben zij gezamenlijk de screening van cliënten gedaan. Hierbij werd gekeken wat direct vanuit het jeugdteam begeleid kan worden en wat door Yulius en of andere partijen kan worden opgepakt. Na een half jaar samen screenen is geevalueerd wat de samenwerking oplevert.   

Casus

Samantha (6 jaar) komt met haar moeder op intake bij Yulius. Daar is ook het jeugdteam bij aanwezig. Tijdens de gezamenlijke screening wordt duidelijk dat Samantha traumatische ervaringen heeft gehad waardoor ze onder andere ernstige angst- en stemmingsklachten heeft ontwikkeld. Ook  speelt er veel in de thuissituatie. Zo is de vader door de politie uit huis gehaald en is het onrustig thuis.

Voordeel van gezamenlijk screenen:

Wanneer deze casus alleen door de specialistische ggz (Yulius) was gezien, was er waarschijnlijk een langere behandeling geboden. Namelijk: intake, traumabehandeling en behandeling om de thuissituatie stabieler te krijgen. Door de gezamenlijke screening zijn er na intake 2 gesprekken geweest gericht op het trauma en kon het jeugdteam het daarna direct overnemen om met de thuissituatie aan de slag te gaan.  

Meer integraal werken

‘Doordat we elkaar beter weten te vinden wordt steeds meer integraal gewerkt waar nodig, maar kunnen we ook recht blijven doen aan een ieders eigen expertise. Het werkt twee kanten op: het jeugdteam kan eerder ingezet worden en cliënten die echt specialistische ggz nodig hebben komen eerder op de goede plek terecht,’ vertelt teamleider Anne van der Kroef. 

Doel van de gezamenlijke screening

Van tevoren was bepaald dat de pilot de volgende resultaten moest opleveren:

  • 1. Wederzijdse kennis delen, effectiever en efficiënter werken in integrale setting met verschillende partijen;
  • 2. Verschillende expertisevelden (pedagogiek, psychiatrie en onderwijs) meer bij elkaar krijgen;
  • 3. Sneller passende hulp voor de ggz cliënt, wat de doorstroom vergroot zodat cliënten eerder meer zelfredzaam zijn.

Doelstelling 1 en 2 zijn tijdens de pilot behaald. Onderwijs kan nog extra betrokken worden, maar dit krijgt vaak al vorm tijdens een behandeling. Om over doelstelling 3 een uitspraak te kunnen doen, is langer onderzoek nodig. Een behandeling bij de ggz heeft een langere doorlooptijd (1 a 1,5 jaar), waarbij we nu nog niet kunnen zeggen of we daadwerkelijk casussen eerder kunnen afschalen. Incidenteel is dit al wel het geval. In een aantal casussen zijn we eerder gaan samenwerken, waardoor integraal aan problemen werd gewerkt en minder tijd verloren ging aan zoeken naar aansluiting.

Graag langer samenwerken

Beide partijen gaan graag door met de samenwerking en raden aan om over een half jaar nog eens te kijken naar de casussen waarbij is samengewerkt. Meer weten over deze pilot? Stel je vraag aan teamleider Anne van de Kroef (a.vanderkroef@yulius.nl).