Terug

Nieuws

Groot compliment van ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan Jeugd GGZ-instellingen voor opschaling e-health

Zeven Jeugd GGZ-instellingen (waaronder Yulius) verenigd in het Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP) gaan de komende drie jaar hun e-healthactiviteiten verder versterken.

Innovatieve oplossingen worden samen met het e-health platform Jouw Omgeving uitgebreid en doorontwikkeld. Op woensdag 25 januari werd door dr. Erik Gerritsen, secretaris-generaal bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de aftrap gegeven. Hij complimenteerde de samenwerkende organisaties voor hun inzet in de opschaling van e-health.

Het EKJP heeft in de afgelopen drie jaar samen met Jouw Omgeving geïnvesteerd in de bouw en ontwikkeling van een e-health platform. Met succes, circa 25% van de cliënten maakt gebruik van de zorg die Jouw Omgeving biedt.  EKJP gaat de nadruk leggen op implementatie van de innovaties, met verdere opschaling en uitbreiding als gevolg.

Ontwikkeling voor de komende drie jaar

Het EKJP gaat naast grootschalig implementeren ook de komende drie jaar verder met de doorontwikkeling van het e-health platform. Onder andere het volgende komt aan bod:

  • Opleiding en verdere implementatie bij de aangesloten instellingen.
  • Nieuwe online behandelprogramma’s voor o.a. autisme- en traumabehandeling.
  • Mobiele applicaties om het gebruik door cliënten verder te vereenvoudigen.
  • Medicatie-app, een mobiele applicatie om het medicijngebruik bij te houden.
  • Doorontwikkeling van het platform (Jouw Omgeving) zelf.

Arianne Kooijmans, programmamanager e-health van het EKJP: ‘Door het inzetten van aanvullende communicatiemiddelen zoals beveiligd chatten, e-mailen of beeldbellen wordt het contact met cliënten versterkt. We merken dat het kinderen, jongeren en hun ouders echt een stap verder helpt. Het is fijn dat zij ook in hun eigen vertrouwde omgeving thuis ook aan de slag kunnen met online programma’s. En het gebruik hiervan maakt dat de kwaliteit van de zorg toeneemt. De waardering van onze cliënten is hoog. Cliënten hebben inzicht in hun eigen dossier en ouders, school en andere mantelzorgers kunnen eenvoudig bij een behandeling worden betrokken, uiteraard met behoud van privacy. De cliënt zit nadrukkelijk zelf aan het stuur in Jouw Omgeving.’

Over Jouw Omgeving

Jouw Omgeving is een veilige online omgeving waarin cliënten en behandelaars samenwerken aan een toekomst met perspectief. Op ieder gewenst moment kunnen behandelaar en cliënt online met elkaar in gesprek en informatie delen. De oplossingen van Jouw Omgeving worden momenteel ingezet door zorgaanbieders en zorgprofessionals in het brede Sociaal Domein, sociale wijkteams, jeugdzorg, GGZ, LVB en gehandicaptenzorg. Jouw Omgeving telt inmiddels ruim 30.000 gebruikers.

Over EKJP

Om de zorgvraag van kinderen en jongeren met een psychiatrische stoornis en hun gezinnen op een nog hoger plan te brengen, hebben zeven grote organisaties voor kinder- en jeugdpsychiatrie in Nederland besloten in het vervolg onder één kwaliteitslabel hun inhoudelijke expertise en hun nationale en internationale samenwerking te presenteren.

Onder de nieuwe naam Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie willen de instanties de ingrijpende bezuinigingen in de zorg het hoofd bieden, door gezamenlijk nieuwe zorgvormen te ontwikkelen.

De zeven deelnemende organisaties zijn Accare, De Bascule, Curium-LUMC, De Jutters/Lucertis, Karakter, Triversum en Yulius.