Terug

Afdelingen

MFC de Paladijn

Afdeling MFC De Paladijn is specialist op het gebied van diagnostiek en behandeling van psychiatrische problematiek in combinatie met een licht verstandelijke beperking. Het MFC is een samenwerkingsverband tussen Yulius (psychiatrie) en Auriga (ortho-pedagogiek). De afkorting MFC staat voor Multifunctioneel Centrum, wat betekent dat we een heel breed aanbod hebben op het gebied van onderzoek, advies en behandeling voor kinderen en jongeren van 5-21 jaar. En dat is heel prettig, want we doen niet alleen onderzoek en geven niet alleen adviezen, maar we kunnen ook een brede behandeling bieden.

Voor wie is MFC De Paladijn?

Bij MFC de Paladijn bieden we hulp aan kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking (met een IQ tussen 55-85) of waarvan het vermoeden bestaat dat er sprake is van een licht verstandelijke beperking, in combinatie met psychiatrische problematiek. Het behandelaanbod in de psychiatrie of in orthopedagogische instellingen is vaak niet voldoende om de complexiteit van deze duale problematiek (LVB en psychiatrie) te begrijpen en te behandelen. De ontstane situatie kenmerkt zich bijvoorbeeld door overvraging van het kind of een verstoring van het evenwicht tussen draagkracht en draaglast. Ouders of verzorgers kampen daardoor vaak met gevoelens van onmacht en vragen zich af wat er met hun kind aan de hand is.

Welke hulp kunnen we bieden?

MFC De Paladijn biedt verschillende vormen van behandeling, namelijk poliklinisch, dagbehandeling of naschoolse dagbehandeling. Klik op de onderstaande links voor meer informatie over een van de afdelingen.

Poliklinische behandeling

Dagklinische behandeling