Terug

Onze zorgprogramma's

Licht verstandelijke beperking & psychiatrie

Kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking hebben een IQ tussen de 55 en 85 met daarbij een beperkt sociaal aanpassingsvermogen. Door hun verstandelijke beperking kunnen deze kinderen zich moeilijk aanpassen aan verschillende situaties en vinden ze het moeilijk om nieuwe dingen te leren. LVG-kinderen hebben een verhoogde kans op een psychiatrische stoornis. De combinatie van LVG met een psychiatrische aandoening maakt een juiste beoordeling noodzakelijk, omdat gekeken moet worden welke problemen bij LVG horen en welke problemen het gevolg zijn van de psychiatrische stoornis.

Wat kan Yulius doen?

Voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking in combinatie met psychiatrische problematiek heeft Yulius in samenwerking met 's Heerenloo het Multifunctioneel Centrum de Paladijn in Barendrecht ingericht. MFC de Paladijn beschikt over verschillende afdelingen, waar diverse behandelvormen worden aangeboden. Op de afdelingen kunnen onder andere de volgende behandelingen worden geboden:

  • Ouderbegeleiding/ systeembegeleiding
  • Systeemtherapie
  • Groepstherapie
  • Psychomotorische Therapie
  • Creatieve Therapie
  • Eye Movement Desensitization Reprocessing
  • Cognitieve gedragstherapie
  • Psycho-educatie