Terug

Voor cliënten

Hulp in uw regio

Hoe zit het in mijn gemeente?

Hoewel iedere gemeente de zorg voor jeugd anders inricht, kunnen we het gebied waar Yulius zorg biedt in grote lijnen onderverdelen in de regio Rijnmond en de regio Zuid Holland-Zuid.

Regio Rijnmond

Ouders en kinderen in Rotterdam worden vanaf januari zoveel mogelijk in hun eigen leefomgeving geholpen en krijgen een vaste contactpersoon bij een van de wijkteams. Ouders kunnen via het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) terecht bij het wijkteam in de eigen buurt. Ook via bijvoorbeeld het schoolmaatschappelijk werk, het jongerenwerk of de huisarts kunt u bij het wijkteam terecht. De medewerkers van het wijkteam kijken eerst naar wat ouders zelf kunnen en hoe zij hun eigen netwerk kunnen inschakelen. Als dat niet lukt en professionele jeugdhulp nodig is, dan biedt het wijkteam hulp, zoals opvoedondersteuning, gezinscoaching, hulp aan kinderen met psychische problematiek of hulp aan kinderen met een beperking. Is dit niet voldoende, dan kunnen zij doorverwijzen naar de specialistische zorg.

Regio Zuid-Holland Zuid

Ook in Zuid-Holland Zuid brengt men de jeugdhulp dichterbij door te werken met jeugdteams/sociale (wijk)teams. Deze teams bestaan uit medewerkers die jeugdhulp verlenen op het gebied van opgroei- en opvoedhulp, geestelijke gezondheidszorg en zorg voor kinderen met een verstandelijke beperking. Als het team niet in staat is zelf de nodige hulp te bieden aan een kind of gezin, dan kan het team er een andere hulpverlener bij halen. Gezinnen met meerdere hulpvragen krijgen binnen het team één vaste begeleider. Zo krijgen gezinnen met meerdere hulpvragen met minder hulpverleners te maken  en is de hulp beter op elkaar afgestemd. Ouders kunnen zelf contact opnemen met de jeugdprofessional(s) uit het jeugdteam, het sociaal (wijk)team of via het Centrum Jeugd en Gezin in de eigen gemeente. Dan volgt een gesprek over welke hulp nodig is en wordt samen een ondersteuningsplan gemaakt. Voor de inzet van de jeugdprofessional is geen indicatie van het CIZ of Bureau Jeugdzorg nodig. Kijk voor meer informatie op www.jeugdzhz.nl of op de website van uw eigen gemeente.

Gaat u verhuizen?

Als u verhuist naar een andere gemeente is de gemeente waar u woonde niet meer verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Wel blijft de beslissing van uw voormalige gemeente om jeugdhulp te verstrekken geldig voor de daarbij afgesproken periode met een maximum van een jaar. Kortom, uw nieuwe gemeente is verplicht de beslissing en de daaraan verbonden jeugdhulp over te nemen. De hulp wordt bij de bestaande aanbieder voortgezet, tenzij u zelf besluit de jeugdhulp te stoppen. Als u deze jeugdhulp stopzet, kunt u in uw nieuwe gemeente een nieuw verzoek/verwijzing indienen.

Hoe zit het met de eigen bijdrage?

U betaalt voor kinderen tot 18 jaar geen eigen risico. Bij een klinische opname van uw kind dient u een ouderbijdrage te betalen. Dit is omdat ouders minder kosten maken wanneer het kind een deel van de tijd niet meer thuis woont.  Meer informatie over deze ouderbijdrage is te vinden op http://voordejeugd.nl

Mocht u specifieke vragen hebben over de zorg van uw kind bij Yulius, dan kunt u deze stellen aan uw eigen behandelaar. Is uw kind nog niet in behandeling, dan kunt u met vragen terecht bij ons team van Aanmelding & Informatie op 088 405 1111 (van 9.00-17.00 uur) .