Terug

Onze zorgprogramma's

Hechting & trauma

Trauma

Als kinderen of jongeren een schokkende gebeurtenissen meemaken, kunnen zij psychische problemen krijgen. Het kan bijvoorbeeld gaan om een eenmalige gebeurtenis zoals een verkeersongeluk, een geweldsmisdrijf of een ramp, maar ook om terugkerende gebeurtenissen zoals mishandeling, incest, pesten, agressie of emotionele verwaarlozing. Deze gebeurtenissen kunnen leiden tot een trauma. Het is moeilijk te voorspellen bij wie het wel en bij wie het niet tot een trauma komt.

Hechting

Hechting is de emotionele en fysieke relatie tussen een kind en zijn ouder. Hechting is de basis voor alle latere relaties. Een kind kan door bepaalde omstandigheden een trauma oplopen, waardoor een hechtingsbeschadiging ontstaat: een blijvend patroon van angstige of vervormde hechtingsgedragingen waardoor uw kind moeite heeft om relaties met anderen aan te gaan. In eerste instantie gaat dat om de relatie met de ouders of verzorgers. Later kan dit zich uitbreiden naar vriendschappelijke – en intieme relaties.

Wat kan Yulius doen?

Bijna altijd is er al behandeling geweest die onvoldoende effectief bleek. Voor zover nog geen diagnostisch onderzoek is gedaan, wordt een kinderpsychiatrisch onderzoek en een psychologisch onderzoek uitgevoerd en brengen we de voorgeschiedenis van het kind en gezin in kaart. Hierdoor weten we beter hoe we de problematiek kunnen plaatsen en hoe intensief de behandeling dient te zijn. Binnen het behandelingsgedeelte werken we eerst aan het stabiliseren van het ontregelde gedrag en het verminderen van het probleemgedrag. Hiervoor kunnen onder adnere de volgende behandelingen worden ingezet:

  • Cognitieve gedragstherapie
  • Creatieve therapie
  • EMDR
  • Medicijnen
  • Mindfulness
  • Psycho-educatie
  • Sociale vaardigheidstraining
  • Traumabehandeling