Terug

Onze zorgprogramma's

Gedragsstoornis

We spreken van een gedragsstoornis wanneer een patroon is ontstaan van agressief -, asociaal -, of oppositioneel opstandig gedrag. Dit uit zich bijvoobeeld in vijandigheid, driftbuien, prikkelbaarheid, liegen, stiekem gedrag of openlijke ongehoorzaamheid. Hierdoor komen kinderen en jongeren in de problemen op school, thuis of in het contact met leeftijdgenoten.

De twee belangrijkste gedragsstoornissen zijn de ODD (oppositional defiant disorder) en CD (conduct disorder).

ODD

ODD is de lichtere variant. Kinderen en jongeren met ODD zijn erg dwars, willen niet luisteren naar hun ouders en docenten en reageren vaak geprikkeld en boos. Hun brutale gedrag zorgt voor problemen thuis en op school. Hoewel ze vaak erg aanwezig zijn in hun gedrag voelen ze zich vaak ongelukkig met zichzelf. Voor ouders is het een hele opgave om hun kind de baas te blijven en gelukkiger te krijgen.

CD

CD is de zwaardere variant van een gedragsstoornis. Kinderen en jongeren met CD houden zich niet aan regels en afspraken, spijbelen, liegen en worden vaak boos als ze gefrustreerd zijn. Soms gebruiken ze agressief of zelfs crimineel gedrag en komen in contact komt met de politie. Niet alleen het kind of de jongere heeft er veel last van, maar ook voor de omgeving is het erg lastig om goed om te gaan met iemand met CD.

Hoe ontstaat een gedragsstoornis?

De reden voor ontstaan van een gedragsstoornis kan meestal worden gevonden in meerdere factoren. Factoren die met het kind zelf te maken hebben, zoals karakter. Maar deels ook factoren in de omgeving van het kind, bijvoorbeeld de opvoedsituatie.

Wat kan Yulius doen?

Allereerst zal een kinder- en jeugdpsychiater van Yulius uw kind onderzoeken en de diagnose stellen. Wanneer de diagnose van een gedragsstoornis - in veel gevallen in combinatie met andere problematiek - is vastgesteld, zijn er verschillende behandelmogelijkheden. In veel gevallen bestaat de behandeling in eerste instantie uit psychotherapie, bijvoorbeeld oudertraining en gedragstherapie voor het kind. Als de psychotherapeutische therapie niet voldoende helpt kan medicatie worden ingezet.

De meest ingezette behandelmethodes op een rijtje zijn:

 • Diagnostiek
 • Psycho educatie
 • Systeemtherapie
 • Sociale vaardigheidstraining
 • Cognitieve gedragstherapie
 • Oudertraining
 • Medicijnengebruik
 • Thuisbegeleiding
 • Trainen van de agressieregulatie
 • Trainen van het moreel redeneren

Er zijn mogelijkheden voor poliklinische -, deeltijd - en in beperkte mate klinische behandeling.

Samenwerking

We besteden veel aandacht aan de motivatie van de jongere en de ouders. We werken volgens het Stepped Care principe: lichte zorg waar kan, intensiever waar nodig. Bij ODD en CD komt in de meeste gevallen ook andere psychiatrische problematiek voor (comorbiditeit). De meest voorkomende bijkomende problematiek is ADHD en ook angst- en stemmingsstoornissen komen vaak voor. Daarom wordt binnen dit zorgprogramma intensief samengewerkt met andere zorgprogramma’s binnen Yulius.

Wist je dat...

 • een gedragsstoornis bijna altijd voorkomt in combinatie met andere problemen, zoals ADHD, leerstoornis of zwakbegaafdheid
 • Ruim 3% van de kinderen en jongeren te maken krijgen met ODD en 2% met CD
 • ODD komt even vaak voor bij jongens als bij meisjes, CD wat vaker bij jongens