De Hobbits

 • ‘Ze zeggen dat mijn kind een hechtingsprobleem heeft, maar wat moet ik daaraan doen?’
 • ‘Er zijn veel dingen die ik niet snap van mijn kind. Wat is er  met hem aan de hand?’
 • ‘Mijn kind heeft veel nare dingen meegemaakt en heeft daar last van.’
 • ‘We hebben al heel veel hulp gehad maar het helpt allemaal onvoldoende, ons gezin gaat er aan onderdoor.’

Herkent u zich in bovenstaande uitspraken van ouders of maakt u zich veel zorgen over de ontwikkeling en het gedrag van uw kind? Dan is een gesprek met een van onze medewerkers een eerste stap. Eerst haalt u een verwijzing bij uw huisarts, hulpverlener van de GGZ of BJZ.

We kijken samen met u wat nodig is: ondersteuning in de thuissituatie of opname. De opnameduur is maximaal één jaar.

Voor wie?

De Hobbits is er voor kinderen met hechtingsproblematiek of traumatisatie in de leeftijd van 4 t/m 11 jaar. Hechtingsproblematiek kan ontstaan door affectieve, psychische en fysieke verwaarlozing. Traumatisatie kan ontstaan door verlieservaringen of bedreigende, ingrijpende situaties.

Hoe werken we?

De Hobbits creëert zoveel mogelijk een gezinssituatie tijdens de behandeling. Tijdens de behandeling wordt rekening gehouden met het vermogen van uw kind. De behandeling besteedt aandacht aan:

 • ‘Ontschuldiging’:
  De kinderen voelen zich vaak (onbewust) schuldig over de problemen van hun ouders/verzorgers en de situaties waarin zijzelf verkeren.
 • Vertrouwensherstel: 
  We proberen het vertrouwen van de kinderen in volwassenen zo veel als mogelijk te herstellen.
 • Herstel van basisemoties:
  De kinderen oefenen tijdens de behandeling regelmatig hun basisemoties. De meeste kinderen hebben namelijk moeite om zich empatisch op te stellen.
 • Rouwverwerking:
  Sommige kinderen hebben te maken gehad met traumatische verlieservaringen. Daarom besteden we aandacht aan rouwverwerking.

Levensboek

Tijdens de behandeling maakt uw kind een ‘levensboek’. In het levensboek verzamelt het kind verhalen, foto’s en tekeningen over de eigen levensloop. Het levensboek kan een goed middel zijn om een overzicht te krijgen over de levensgeschiedenis, waarbij ook de bijbehorende emoties aandacht kunnen krijgen. Indien mogelijk maken we met u het levensverhaal, waardoor u uw (pleeg)kind gepaste uitleg kunt geven over het verloop van alle gebeurtenissen in zijn of haar leven.