Terug

Voor cliënten

Behandeltraject

Hoewel het behandeltraject er voor iedereen anders uitziet, beschrijven we hier hoe het traject er meestal ongeveer uitziet.

 • Aanmelding
 • Wachttijd
 • Het intakegesprek
 • Opstellen van het behandelplan
 • Het gezin als uitgangspunt
 • Evaluatie van de behandeling
 • Nazorg

Het intakegesprek

In het intakegesprek bespreekt de behandelaar met u en uw kind wat de problemen zijn. De behandelaar legt u de behandelmogelijkheden voor en geeft informatie over:

 • het onderzoek en het verloop daarvan
 • de geadviseerde behandeling
 • andere behandelmogelijkheden, zowel binnen als buiten Yulius

Bij bepaalde behandelingen geven wij ook informatie over:

 • de gevolgen of de eventuele risico’s van de behandeling of het onderzoek
 • medicijnen en mogelijke bijwerkingen

Ter voorbereiding op dit eerste gesprek is het goed om te bedenken wat u van ons wilt weten en na te denken over wat u van ons verwacht. Neem tijdens dit gesprek altijd een identificatiebewijs mee van uzelf en uw kind en uw zorgverzekeringspas.


Opstellen van het behandelplan

Bij Yulius stellen we met behulp van één of meer onderzoeksgesprekken eerst een diagnose. Als uitgezocht is wat de aard en oorzaak van de problemen zijn, stelt de behandelaar een behandelplan op. Dit gebeurt in nauw overleg met u en uw kind. In het behandelplan staat wat u en uw kind willen bereiken met de behandeling en welke behandelingen daarvoor ingezet worden. Soms verloopt een behandeling anders dan van tevoren bedacht en stellen we de behandeling en het behandelplan bij.


Het gezin als uitgangspunt

Tijdens de behandelperiode beoordelen we verschillende aspecten van uw kind en kijken we naar de wisselwerking tussen uw kind en uw gezin. We vinden het belangrijk om uw gezin actief te betrekken bij de behandeling. We bieden dan ook de mogelijkheid om met het hele gezin deel te nemen aan verschillende therapieën. We geven informatie en stemmen de pedagogische aanpak met u af. Ook beantwoorden we vragen over de begeleiding thuis of de opvoeding.


Evaluatie van de behandeling

Om goed bij te houden of we de juiste behandeling bieden, is het belangrijk om in kaart te brengen hoe de behandeling verloopt. Daarom worden ouders en jongeren vanaf 12 jaar gevraagd een vragenlijst in te vullen. Dit gebeurt op verschillende momenten in de behandeling. De eerste keer wordt dit gedaan voorafgaand aan het eerste gesprek. Vervolgens wordt dit om de drie maanden herhaald. Op deze manier krijgen we een goed beeld van de voortgang en het effect van de behandeling.


Nazorg

Na de behandeling kan het zijn dat uw kind en gezin meer zorg of begeleiding nodig hebben. Zo kan het na een klinische opname goed zijn om nog een aantal keer langs te komen voor ambulante bezoeken. Een andere mogelijkheid is thuisbegeleiding. Iemand van Yulius komt dan bij uw gezin thuis langs om te helpen om de zaken die u bij Yulius heeft opgestoken voort te zetten in de thuissituatie. De behandelaar zal u hierin adviseren.