Terug

Onze zorgprogramma's

Bedreigde persoonlijkheidsontwikkeling en persoonlijkheidsproblematiek

Jongeren met persoonlijkheidsproblematiek ondervinden problemen op het gebied van hun zelfbeeld, het uiten van hun emoties en het leggen en onderhouden van contacten. Ook hebben ze vaak last van hardnekkige negatieve gedachten en hebben hun gedrag niet altijd onder controle. De problemen komen vaak tot uiting in ongewenst, niet handig of schadelijk gedrag. Het gevolg is dat deze jongeren vaker dan gemiddeld in een crisissituatie komen. Ze hebben problemen in relaties met familie en leeftijdsgenoten op school of werk. Ook hebben ze vaker dan gemiddeld last van angsten en somberheid.

Hoe ontstaat een persoonlijkheidsstoornis?

Sommige jongeren zijn kwetsbaarder en kunnen zich moeilijker staande houden, thuis, op school en bij vrienden. Vaak is er in de hele ontwikkeling van de jongere al sprake van gedragspatronen en denkpatronen die de jongere gebruikt om moeilijke situaties en moeilijke emoties het hoofd te bieden. Deze patronen maken de jongere op de lange termijn niet gelukkig en belemmeren de ontwikkeling van gezonde en handige denkpatronen en gedragingen. Ook leert de jongere niet om met heftige emoties om te gaan.

Wat kan Yulius doen?

Onze behandeling kenmerkt zich door een Stepped Care-aanpak: jongere krijgen eerst de minst intensieve behandeling aangeboden en alleen als dit onvoldoende resultaat oplevert, gaan we over op een meer intensieve behandeling. Dit varieert van korte ambulante groepstherapieën voor jongeren met een bedreigde persoonlijkheidsontwikkeling tot deeltijdbehandeling of korte klinische behandeling voor jongeren met een persoonlijkheidsstoornis waarbij sprake is van ernstige vormen van suïcidaliteit, comorbiditeit (meerdere psychiatrische of lichamelijke problemen) en een vastgelopen ontwikkeling op meerdere terreinen.

Het therapieaanbod bestaat uit:

  • Diagnostiek
  • Dialectische gedragstherapie
  • Schemagerichte therapie
  • Vaktherapie (psychomotorische therapie of beeldende therapie)
  • Systeemtherapie
  • EMDR
  • Ouderbegeleiding

Resultaten

Juiste behandeling kan leiden tot een vermindering van suïcidaliteit, betere vaardigheden om met gevoelens om te gaan, een beter zelfbeeld en betere relationele vaardigheden. Hierdoor kan de jongere weer beter functioneren: gezinsrelaties worden verbeterd, jongeren gaan weer naar school of naar hun werk en ondernemen weer sociale activiteiten.

Bij niet behandelen

Jongeren met BPO en persoonlijkheidsproblematiek lopen een verhoogd risico op suïcidepogingen, relationele problemen, problemen op school, gedragsproblemen en middelenmisbruik. Wanneer jongeren geen behandeling krijgen, is het risico groot dat zij later kwetsbaar blijven en veelvuldig gebruik maken van hulpverlening, medicatie en uitkerende instanties omdat zij geen diploma’s hebben gehaald.

Meervoudige problematiek

Bij BPO of persoonlijkheidsproblematiek is vaak sprake van comorbiditeit. Cijfers in onderzoeken variëren van 45 tot 75 procent. Veel voorkomende bijkomende stoornissen zijn autisme, posttraumatische stressstoornis, angststoornissen, stemmingsstoornissen en AD(H)D. Binnen het zorgprogramma zijn we expert op het gebied van dergelijke meervoudige en complexe problematiek en zijn in staat om behandelingen op gebied van andere stoornissen te integreren in de behandeling van de persoonlijkheidsproblematiek.