Terug

Onze zorgprogramma's

Autisme

De hersenen van iemand met autisme werken anders dan die van iemand zonder autisme. Dat heeft vooral te maken met de manier waarop dingen die om iemand heen gebeuren, worden ‘verwerkt’. Informatie komt op een andere manier binnen, waardoor kinderen of jongeren met autisme zich anders ontwikkelen dan anderen. Zo is het voor hen vaak moeilijk om contact te leggen met andere mensen. Of ze hebben problemen met leren, praten, taal en bewegen. Met autisme word je geboren, maar het kan pas later opgemerkt worden.

Wat kunnen we doen?

Bij Yulius hebben we zeer veel expertise in huis op het gebied van Autisme. Onze diagnostiek en behandeling voor kinderen, jongeren en volwassenen met een autismespectrumstoornis is TOP-GGZ gecertificeerd. Kijk op de website van Yulius Autisme > om meer te lezen over Autisme en te zien wat voor diagnostiek en behandeling we allemaal kunnen bieden.

Wist je dat..

  • De aanwezigheid van een autismespectrumstoornis voor 90% erfelijk wordt bepaald
  • ...maar dat opvoeding en andere omgevingsfactoren van groot belang zijn voor de manier waarop iemand met autisme zich ontwikkelt
  •  1% van de gehele bevolking een autismespectrumstoornis heeft
  •  Autisme vaak voorkomt in combinatie met andere stoornissen zoals tics, aandachtsproblemen, hyperactiviteit, angsten en depressie