Terug

Onze zorgprogramma's

Angst- en stemmingsstoornis

Ieder kind is wel eens angstig of somber. Als een kind heel veel last heeft van angsten en dit het dagelijks functioneren ernstig belemmert, is er mogelijk sprake van een angststoornis. Voorbeelden zijn: angst om naar school te gaan, veel piekeren, faalangst, smetvrees of angst voor bepaalde situaties. Angsten kunnen gepaard gaan met stemmingswisselingen of gevoelens van somberheid. Bij een kind met stemmingswisselingen slaat de stemming snel om. Het kind reageert vaak overgevoelig of heftig. Bij somberheidgevoelens is het kind erg terneergeslagen.

Hoe onstaat een angst- of stemmingsstoornis?

Een angst- of stemmingsstoornis ontstaat meestal door een combinatie van factoren die op elkaar inwerken en elkaar versterken. Factoren als erfelijkheid, persoonlijkheid, wat iemand in het verleden heeft meegemaakt, het gebruik van alcohol of een overbeschermde opvoeding kunnen bijvoorbeeld een rol spelen.

Wat kunnen wij doen?

Vaak zijn er bij kinderen en jongeren met een angst- en stemmingsstoornis ook andere psychiatrische problemen aanwezig. We zijn bij Yulius expert in zulk soort meervoudige problematiek. De meest voorkomende vormen van behandeling bij angst- en stemmingsstoornissen zijn:

Bij niet behandelen

Angst- en stemmingstoornissen veroorzaken veel persoonlijk lijden met een slecht vooruitzicht. Angstige kinderen spelen minder met andere kinderen, hebben minder vriendjes en doen minder vaak mee aan sociale activiteiten. Kinderen met depressieve problemen trekken zich vaak terug. Het gevolg daarvan is dat deze kinderen belangrijke sociale vaardigheden niet, of niet voldoende, ontwikkelen. Angst- en stemmingsstoornissen zorgen onder meer voor isolatie, negatief zelfbeeld, onderpresteren op school, schoolweigering of vroegtijdig schoolverlaten. Onbehandelde angst- en stemmingsklachten blijven vaak lang bestaan of verergeren in de loop van de tijd. Daarom is op tijd behandelen erg belangrijk.

Wist je dat...

  • ongeveer 2 op de 100 kinderen te maken krijgt met een angst- of stemmingsstoornis
  • een angststoornis in veel gevallen voorkomt in combinatie met gedragstoornissen en ADHD
  • een angststoornis vaak gepaard gaat met schoolweigering