Terug

Onze zorgprogramma's

ADHD

Kinderen of jongeren met ADHD zijn snel afgeleid, kunnen soms erg impulsief zijn en hebben vaak bergen energie. Hun rem ontbreekt en ze hebben moeite om hun plannen of gedrag in toom te houden. ADHD is een Engelse term die staat voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ofwel snel afgeleid en hyperactief gedrag. Er zijn verschillende vormen van ADHD. Niet bij alle vormen is een kind of jongere heel druk. Zo wordt de term ADD gebruikt voor een vorm van ADHD, waarbij hyperactiviteit ontbreekt. ADHD gaat betrekkelijk vaak samen met andere stoornissen of problemen. Op de website van het Kenniscentrum KJP leest u meer over de verschillende verschijningsvormen en het ontstaan van ADHD>.

Wat kan Yulius doen?

Yulius heeft een speciaal zorgprogramma voor ADHD. Soms zijn kind of jongere met ADHD en de ouders al geholpen met een paar gesprekken, soms is meer nodig om een kind of jongere weer op weg te helpen. De meest voorkomende modules zijn:

 • Diagnostiek
 • Psycho-educatie
 • Individuele gesprekken
 • Gezinstherapie
 • Ouderbegeleiding
 • Bijeenkomst voor de broers en zussen van het kind met ADHD (brusjesgroep)
 • Schooladvies: contact met docenten
 • Medicijnen

Specialist in meervoudige problematiek

Vaak zijn er bij kinderen en jongeren met ADHD ook andere psychiatrische problemen aanwezig. Tot 60% van de kinderen en jongeren met ADHD heeft minimaal één andere psychische of psychiatrische stoornis en 35% zelfs twee of meer. Veel voorkomende bijkomende stoornissen zijn gedragsstoornissen, systeemproblematiek, angststoornissen en stemmingsstoornissen. Bij Yulius zijn we binnen het zorgprogramma ADHD expert op het gebied van zulke complexe, meervoudige problematiek.

Resultaten

Bij ongeveer 90% van de kinderen en jongeren met ADHD verminderen de symptomen of komt de ontwikkeling weer op gang door behandeling. Resultaten die vaak worden behaald zijn:

 • vermindering van de hyperactiviteit, impulsiviteit en onoplettendheid
 • vermindering van de emotionele labiliteit die met ADHD gepaard gaat
 • verbetering van de relaties binnen het gezin.

Bij niet behandelen

Het is niet mogelijk ADHD te voorkomen. Behandeling van ADHD zodra deze herkend wordt, voorkomt dat het kind of de jongere verderop in de ontwikkeling last krijgt van bijkomende stoornissen of de negatieve maatschappelijke uitkomsten van ADHD. Wanneer ADHD niet behandeld wordt, kan dit zorgen voor: lagere schoolresultaten, meer kans op antisociaal gedrag, verslaving, obesitas, werkloosheid, het krijgen en veroorzaken van ongelukken, een lager zelfvertrouwen en minder goed sociaal functioneren, zoals relatieproblemen of relaties met broers en zussen.

Wist je dat...

 • de symptonen van ADHD vaak al voor het zevende levensjaar te zien zijn
 • ADHD bij een kind voor zo'n 80% wordt bepaald door erfelijkheid
 • 3 tot 5% van de kinderen in Nederland last heeft van ADHD
 • ADHD ongeveer twee tot vier keer zo vaak voorkomt bij jongens als bij meisjes
 • Meisjes wel vaker ADD hebben dan jongens