Terug

Voor cliënten

Aanmelding en afspraak

Aanmelden bij Yulius KJP

U kunt uw kind niet zelf aanmelden voor behandeling bij Yulius. Daarvoor is een verwijzing van het jeugd- of (sociaal) wijkteam in uw gemeente, een (huis)arts of een andere verwijzende instantie nodig. Met hen kunt u contact opnemen wanneer u vermoedt dat uw kind een (psychiatrisch) probleem heeft. Daar vindt een eerste gesprek plaats. Als de hulpvraag is vastgesteld, meldt de verwijzer uw kind aan bij Yulius Aanmelding & Informatie. Zij verwijzen uw kind door naar de juiste afdeling of het juiste zorgprogramma binnen Yulius. Uiteraard kunt u als ouder/verzorger altijd contact opnemen met ons opnemen voor meer informatie.

Klik hier voor meer informatie over het behandeltraject >

Een afspraak afzeggen

Wanneer u verhinderd bent voor een afspraak, vragen wij u dit zo tijdig mogelijk (minstens 24 uur van tevoren) door te geven aan het secretariaat van de behandelaar.

Kosten en Vergoeding

De zorg voor kinderen tot 18 jaar wordt betaald door de gemeente. Bij Yulius kunt u terecht voor basis-ggz (via Indigo ZHZ) en specialistische ggz. U heeft hiervoor een verwijzing nodig van uw huisarts of het wijkteam. Pas na akkoord van de gemeente, kunnen wij de behandeling van uw kind starten. U ontvangt geen rekening. Wij brengen de kosten voor de behandeling rechtstreeks in rekening bij de gemeente.